Echtscheidingsmediation

Als u gaat scheiden komt er een hoop op u af. Er moeten veel zaken geregeld worden maar er spelen ook emoties zoals boosheid en verdriet. U vraagt zich misschien af hoe het met de kinderen moet en of u nog wel kunt rondkomen na de scheiding. Ook huisvesting speelt een belangrijke rol.

Als mediator en financieel echtscheidingsadviseur kan ik u helpen om orde te scheppen in de chaos die een scheiding vaak met zich meebrengt. Ik begeleid u erbij om op een prettige en eerlijke manier tot afspraken te komen over alle aspecten van de scheiding. Al deze afspraken worden door mij vastgelegd in een echtscheidingsconvenant met als bijlage daarbij een ouderschapsplan. Vervolgens wordt de echtscheiding aangevraagd bij de rechtbank.

mediator houten mediation
 Annet Strasters

Na de scheiding kan er iets wijzigen in de situatie zoals een nieuwe partner, een andere baan of een ander huis. Het kan ook zijn dat er een conflict is ontstaan met uw ex-partner, bijvoorbeeld over de zorgverdeling voor de kinderen of de hoogte van de alimentatie. In die situaties is het goed om met een mediator erbij in gesprek te gaan om het conflict op te lossen, de afspraken uit het convenant of het ouderschapsplan te herzien of om een nieuwe alimentatieberekening te maken. Ook voor deze zaken kunt u terecht bij Mediationpraktijk Houten bij Utrecht.